No Kategori Jenis Ekstra Kelas
1 Wajib a. Pendidikan Kepramukaan Kelas 3-5
2 Pilihan a.     Memanah

b.     Taekwondo

c.     Seni Tari

d.     Melukis dan Mewarnai

e.     Tahfidzul Qur’an

Kelas 1-5